Одлуку о награђивању доноси Управни одбор ПСС на предлог Комисије за предлог награђивања, а на основу писаног образложења која се достављају на основу утврђених правила предвиђених Правилником. Предлоге за награђивање могу поднети спортска удружења чланови ПСС на типским обрасима које можете преузети овде.

Попуњени и оверени предлози достављају се Комисији која разматра предлоге и даје своје мишљење по предлозима Управном одбору ПСС на одлучивање. Предлози морају бити попуњени искључиво на типским обрасцима са писаним образложењем за сваки предлог понаособ. Рок за доставаљање предлога је 10. децембар 2023. године. Обрасци се могу доставити путем мејла на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или поштом на адресу Пливачког савеза Србије, Ул. Благоја Паровића 150, 11030 Београд.

 Непотпуни предлози који не садрже сву потребну документацију и предлози који се не доставе у предвиђеном року неће се узети у разматрање.