На основу члана 192,1 Закона о општем управном поступку и члана 29,6 Закона о спорту и члана 14, 6 Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту Пливачки савез Србије, у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду поднео је Захтев на основу ког је добио Решење бр. 66-00-526/3/2023-01 са  одобрењем за обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за занимање судија у спорту (спортска грана пливање) за следећа звања:

1. Пливачки судија - 1. ниво стручне оспособљености

2. Национални пливачки судија - 2. ниво стручне оспособљености

 

Важна документа:

 

1. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања

2. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању пливачких судија

3. План и програм стручног оспособљавања и усавршавања

 

 

На основу  члана 11 Правилникa о стручном оспособљавању и усавршавању пливачких судија усвојеног од стране УО ПСС 20.12.2023 године, тачке 7.3 План  и програм стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија  усвојеног од стране УО ПСС 30.10.2023. године, на основу пријава пристиглих у складу са роком и условима наведених у Конкурсу IV (четвртог) циклус Стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија, комисија за упис у саставу Горан Зебић (председник) и Гордана Мирчетић утврђује:

 

СПИСАК ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ СОПОСОБЉАВАЊА ПЛИВАЧКИХ СУДИЈА ПСС - IV ЦИКЛУС:

 

 

Име и презиме

Евиденциони бр полазника

Пријављен за

01

Мирјана Николић

24/01

II ниво - оспособљавање

02

Кристина Ђорђевић

24/02

II ниво - оспособљавање

03

Ема Николић

24/03

II ниво - оспособљавање

04

Јована Дудуковић

24/04

II ниво - оспособљавање

05

Филип Костић

24/05

II ниво - оспособљавање

06

Тамара Дудуковић

24/06

II ниво - оспособљавање

07

Дуња Милосављевић

24/07

II ниво - оспособљавање

08

Милан Владисављевић

24/08

II ниво - оспособљавање