ажурирано марта 2023. 

 

  Име, презиме број легитимације звање
1 Александра Бесеровац        071 национални пливачки судија  
2 Александра Ђокић         013 национални пливачки судија, ФИНА  судија  
3 Ана  Бојић                         046 национални пливачки судија  
4 Анита Бисак                     060 национални пливачки судија  
5 Биљана Манојловић    025 национални пливачки судија, ФИНА  судија 
6 Бојан Антић                             002 национални пливачки судија  
7 Бранислав  Ковачевић 048 национални пливачки судија  
8 Бранислав  Танкосић                   037 пливачки судија 
9 Бранислава  Кулаузов 054 национални пливачки судија  
10 Владисава  Дудуковић 047 национални пливачки судија  
11 Горан Зебић                       019 национални пливачки судија, ФИНА  судија
12 Гордана Мирчетић        000 заслужни национални пливачки судија
13 Дејан Богдановић          003 национални пливачки судија  
14 Дејан Марковић             026 национални пливачки судија  
15 Драган Ђорђевић               015 национални пливачки судија  
16 Драгана Паркајић           068 национални пливачки судија  
17 Душан   Миљковић       043 национални пливачки судија  
18 Зоран Голушин               008 национални пливачки судија  
19 Ивана Борић                   051 национални пливачки судија  
20 Имре Герштмајер           006 национални пливачки судија  
21 Исидора Трбољевац     070 национални пливачки судија  
22 Jелена Рауш                    061 национални пливачки судија  
23 Jован Матић                    057 национални пливачки судија  
24 Катарина Живковић                     018 национални пливачки судија  
25 Kристина Миразовић       069 национални пливачки судија  
26 Марко  Зеленовић                        020 национални пливачки судија, ФИНА  стартер
27 Марко Танасијевић                      063 национални пливачки судија,
28 Милена  Данев     009 национални пливачки судија 
29 Милија Бјелица           058 национални пливачки судија 
30 Милош  Спасић                              034 национални пливачки судија, ФИНА  стартер
31 Миодраг  Ћирић                            044 национални пливачки судија  
32 Мирјана  Косановић                    023 национални пливачки судија  
33 Наташа Праскало                    067 национални пливачки судија  
34 Недељко Дудуковић                    012 национални пливачки судија , ФИНА  судија
35 Немања  Жишковић                     017 национални пливачки судија  
36 Ненад Томин                  038 национални
37 Никола  Данев                 010 пливачки судија , ФИНА  судија
38 Никола Недељковић            073 национални пливачки судија  
39 Остоја  Калаба  022 национални пливачки судија  
40 РајкоГлушац                                                       007 заслужни национални пливачки судија
41 Саша Матић                    027 национални пливачки судија, ФИНА стартер  
42 Слободан Јовичин            021 национални пливачки судија  
43 Сузана   Косарeнко                       024 национални пливачки судија ФИНА стартер   
44 Tатјана Брбаклић Медведев                         050 национални пливачки судија  
45 Филип Калба                   072 национални пливачки судија