Шта је све потребно за дозволу за рад:

На основу Закона о спорту, Правилника о дозволи за рад спортских стручњака Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.60/2020) и Правилника о номенклатури спортских звања и занимања („Сл.гласник РС“ бр.86/2020) Управни одбор Пливачког Савеза Србије, на седници одржаној 14. јула 2020. године усвојио је ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД ПЛИВАЧКИХ СТРУЧЊАКА.

 

Да бисте добили Дозволу за рад потребно је да доставите:

 

* Попуњен Образац за издавање дозволе за рад - Образац 1.

* Оверену фотокопију дипломе, уверења о завршеној школи или курсу

* Лекарску потврду надлежне институције о способности за рад

*** Потврду клуба о раду (опционо) ***

* Доказ о уплати таксе у износу од 1.000 рсд

Уплата се врши на текући рачун бр. 325-9500600049650-92

 

 

Да бисте продужили Дозволу за рад потребно је да доставите:

 

* Попуњен Образац за обнову дозволе за рад - Образац 2.  

* Потврду о стручном усавршавању (за дозволе издате после 08.06.2016. године)

 

 

По достављању документације Комисија за издавање дозволе за рад ће прегледати примљену документацију у року од 60 дана од дана достављања документације.

По добијању одлуке потребно је да се уплати још 1.000 рсд за израду картице.