План и програм рада репрезентација Пливачког савеза Србије за 2022. годину има два циља:

  1. да пружи фер и разумну шансу за селекцију и
  2. да пружи информације унапред како би потенцијални учесници система могли да прилагоде своје планове.

 

Списак предвиђених такмичења свих селекција у сезони 2022:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         

 

Позив на специфичне припреме репрезентације, Лесковац, 2-20.05.2022.

Позив на 1. базичне припреме репрезентације, Београд, Кошутњак, 10-16.01.2022.

 

Овај документ представља општи преглед плана и програма активности за 2022. годину и подложан је променама. Такмичари и тренери су у обавези да буду упознати са роковима, правилима, обавезама и правима садржаним у поступку и свим документима везаним за овај програм.

НАПОМЕНА: Пливачки савез Србије може отказати или одложити овај програм о чему ће обавестити све заинтересоване у најкраћем могућем року.