На основу члана 192,1 Закона о општем управном поступку и члана 29,6 Закона о спорту и члана 14, 6 Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту Пливачки савез Србије, у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду поднео је Захтев на основу ког је добио Решење бр. 66-00-434/2016-09 са  одобрењем за обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за занимање судија у спорту (спортска грана пливање) за следећа звања:

1. Пливачки судија - 1. ниво стручне оспособљености

2. Национални пливачки судија - 2. ниво стручне оспособљености

 

Важна документа:

 

1. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања

2. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању пливачких судија

3. План и програм стручног оспособљавања и усавршавања

4. Уже стручни предмет 1 - Међународна правила пливања - ФИНА Правила

5.  Уже стручни предмет 2 - Руковођење такмичењем, доношење одлуке и кодекс понашања

6. Организација пливачких такмичења, ФИНА мастерс правила пливања и правила пливања на отвореним водама