РЕГИСТАР ПЛИВАЧКИХ СУДИЈА 2019.
ажурирано 01.10.2019.
р.б. име и презиме рег.бр. ранг
       
1 Александра Ђокић 013 национални пливачки судија, ФИНА судија
2 Ана  Бојић  046 национални пливачки судија
3 Анђелка Ђокић 014 пливачки судија
4 Анита Бисак 060 национални пливачки судија
5 Анита Радојковић 033 национални пливачки судија
6 Биљана  Манојловић 025 национални пливачки судија, ФИНА судија
7 Бојан Антић 002 национални пливачки судија
8 Бранислав  Ковачевић 048 национални пливачки судија
9 Бранислав  Танкосић 037 пливачки судија
10 Бранислав Жишковић 016 национални пливачки судија, ФИНА судија
11 Бранислава  Кулаузов 054 пливачки судија
12 Владисава  Дудуковић 047 национални пливачки судија
13 Горан Зебић 019 национални пливачки судија, ФИНА судија
14 Гордана Мирчетић 000 заслужни пливачки судија
15 Горица  Петровић 030 национални пливачки судија
16 Дејан Богдановић 003 национални пливачки судија
17 Дејан Васић 004 пливачки судија
18 Дејан Додић 011 национални пливачки судија
19 Дејан Марковић 026 пливачки судија
20 Драган  Ђорђевић 015 национални пливачки судија
21 Драган  Марковић 052 национални пливачки судија
22 Драган  Хигл 040 национални пливачки судија
23 Драгана Паркајић 068 национални пливачки судија
24 Душан   Миљковић 043 пливачки судија
25 Душан Јоцић 066 национални пливачки судија
26 Зоран Голушин 008 национални пливачки судија
27 Ивана Борић 051 пливачки судија
28 Имре Герштмајер 006 национални пливачки судија
29 Јелена Шапић 061 национални пливачки судија
30 Јован Матић 057 национални пливачки судија
31 Катарина Живковић 018 пливачки судија
32 Катарина Кучук 062 национални пливачки судија
33 Коста Радић 032 национални пливачки судија
34 Кристина Миразовић 069 национални пливачки судија
35 Марко  Зеленовић 020 национални пливачки судија, ФИНА стартер
36 Марко  Симовић 056 национални пливачки судија
37 Марко Божиновић 065 национални пливачки судија
38 Марко Танасијевић 063 национални пливачки судија
39 Милена  Данев 009 национални пливачки судија, ФИНА стартер
40 Милија  Бјелица 058 национални пливачки судија
41 Милица Окичић 029 национални пливачки судија
42 Милош  Спасић 034 национални пливачки судија, ФИНА стартер
43 Миодраг  Ћирић 044 пливачки судија
44 Мирјана  Косановић 023 национални пливачки судија
45 Наташа Праскало 067 национални пливачки судија
46 Недељко Дудуковић 012 национални пливачки судија, ФИНА судија
47 Немања  Жишковић 017 пливачки судија
48 Ненад Томин 038 пливачки судија
49 Никола  Божиновић 041 национални пливачки судија
50 Никола  Данев 010 национални пливачки судија, ФИНА судија
51 Нина Цојић 064 национални пливачки судија
52 Остоја  Калаба 022 национални пливачки судија
53 Радивоје Радоман 055 национални пливачки судија
54 Рајко Глушац 007 национални пливачки судија
55 Роберт Репман 053 национални пливачки судија
56 Саша Матић 027 национални пливачки судија, ФИНА стартер
57 Саша Мирчетић 028 национални пливачки судија
58 Слободан  Јовичин 021 национални пливачки судија
59 Стефан  Андоновић 045 национални пливачки судија
60 Сузана   Косарeнко 024 национални пливачки судија
61 Тамара  Иванов-Илић 059 национални пливачки судија
62 Татјана Брбаклић Медведев 050 национални пливачки судија