р.б. Име Презиме ид број звање
1 Ђорђе Агбаба 001 национални пливачки судија
2 Стефан Андоновић 045 национални пливачки судија
3 Бојан Антић 002 национални пливачки судија
4 Анита Бисак 060 национални пливачки судија
5 Милија Бјелица 058 национални пливачки судија
6 Дејан Богдановић  003 национални пливачки судија
7 Никола Божиновић 041 национални пливачки судија
8 Ана Бојић 046 национални пливачки судија
9 Ивана Борић 051 пливачки судија
10 Татјана Брбаклић Медведев 050 пливачки судија
11 Дејан Васић  004 пливачки судија
12 Дејан Видић 049 пливачки судија
13 Милош Војтешки  005 национални пливачки судија
14 Југослав Вучетић 039 пливачки судија
15 Имре Герштмајер  006 пливачки судија
16 Рајко Глушац  007 национални пливачки судија
17 Зоран Голушин  008 национални пливачки судија
18 Милена Данев  009 национални пливачки судија
19 Никола Данев  010 национални пливачки судија
20 Милица Дидић 042 пливачки судија
21 Дејан Додић  011 пливачки судија
22 Владисава Дудуковић 047 национални пливачки судија
23 Недељко Дудуковић  012 национални пливачки судија
24 Александра Ђокић  013 национални пливачки судија
25 Анђелка Ђокић  014 национални пливачки судија
26 Драган Ђорђевић  015 национални пливачки судија
27 Катарина Живковић  018 пливачки судија
28 Бранислав Жишковић  016 национални пливачки судија
29 Немања Жишковић  017 пливачки судија
30 Горан Зебић  019 национални пливачки судија
31 Марко Зеленовић  020 национални пливачки судија
32 Тамара Иванов-Илић 059 национални пливачки судија
33 Слободан Јовичин  021 национални пливачки судија
34 Остоја Калаба  022 национални пливачки судија
35 Бранислав Ковачевић 048 национални пливачки судија
36 Мирјана Косановић  023 национални пливачки судија
37 Сузана Косарeнко  024 национални пливачки судија
38 Бранислава Кулаузов 054 пливачки судија
39 Биљана Манојловић  025 национални пливачки судија
40 Дејан Марковић  026 пливачки судија
41 Драган Марковић  052 национални пливачки судија
42 Саша Матић  027 национални пливачки судија
43 Јован Матић  057 национални пливачки судија
44 Душан Миљковић 043 пливачки судија
45 Саша Мирчетић  028 национални пливачки судија
46 Милица Окичић  029 национални пливачки судија
47 Горица Петровић  030 национални пливачки судија
48 Марија Радин Цабафи  031 национални пливачки судија
49 Коста Радић  032 национални пливачки судија
50 Анита Радојковић  033 национални пливачки судија
51 Радивоје Радоман 055 национални пливачки судија
52 Роберт Репман 053 национални пливачки судија
53 Марко Симовић 056 национални пливачки судија
54 Милош Спасић  034 национални пливачки судија
55 Тања Стевчић  035 национални пливачки судија
56 Драган Стојадиновић  036 национални пливачки судија
57 Бранислав Танкосић  037 пливачки судија
58 Ненад Томин  038 пливачки судија
59 Миодраг Ћирић 044 пливачки судија
60 Драган Хигл 040 национални пливачки судија