Име Презиме бр. картице датум издавања датум истека звање
Маја Авдић 0302 09.06.2016. 09.06.2019. оперативни тренер пливања
Биљана Аврамовић 0353 01.02.2017. 01.02.2020. оперативни тренер пливања
Ђорђе Агбаба 0144 25.07.2016. 25.07.2019. пливачки тренер - специјалиста
Слободан Андреев 0328 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Андреја  Андрић 0001 15.07.2016. 15.07.2019. учитељ пливања
Нинослав Андрић 0341 21.10.2016. 21.10.2019. учитељ пливања
Ангелина  Анојчић-Вуковић 0258 31.03.2017. 31.03.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Анета Арифи 0177 03.03.2016. 03.03.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Аљоша Арлов 0269 10.02.2017. 10.02.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан Аћимовић 0322 13.10.2016. 13.10.2019. оперативни тренер пливања
Владимир  Бандо 0255 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Тијана Бановић 0217 23.11.2016. 23.11.2019. пливачки тренер
Никола Барац 0236 30.09.2016. 30.09.2019. пливачки тренер - специјалиста
Игор Бежановић 0315 27.07.2016. 27.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Игор Беретић 0069 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Енис Бехаровић 0316 10.10.2016. 07.10.2019. оперативни тренер пливања
Дејан  Богдановић  0072 13.06.2016. 13.06.2019. оперативни тренер пливања
Милица Богдановски 0095 29.03.2016. 29.03.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Зоран  Божовић 0333 17.10.2016. 17.10.2019. учитељ пливања
Ана Бојић 0096 13.06.2016. 13.06.2019. учитељ пливања
Слободан Боканић 0003 22.11.2016. 22.11.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Владимир Бошковић 0004 15.12.2016. 15.12.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ђорђе Бритка 0334 19.10.2016. 19.10.2019. пливачки тренер
Милан  Бубуљ 0193 14.06.2016. 14.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан  Будимир 0093 09.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Иван Варга 0098 04.07.2016. 04.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марика Варга 0099 04.07.2016. 04.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Димитрије  Веизовић 0157 14.03.2016. 14.03.2019. оперативни тренер пливања
Душан Величковић 0056 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Никола Винцер 0005 10.10.2016. 10.10.2019. пливачки тренер - специјалиста
Урош Вујковић 0137 11.10.2016. 11.10.2019. учитељ пливања
Нина Вукановић 0101 29.03.2016. 29.03.2019. оперативни тренер пливања
Мирко Вуковић 0183 13.06.2016. 09.06.2019. оперативни тренер пливања
Ана Вулић 0228 09.06.2016. 09.06.2019. пливачки тренер
Марко Вучковић 0313 22.07.2016. 22.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Иван Габоровић 0332 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Александар Гавриловић 0065 14.03.2016. 14.03.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Стеван Галац 0008 29.02.2016. 29.02.2019. оперативни тренер пливања
Никола Гогић 0270 23.11.2016. 23.11.2019. оперативни тренер пливања
Јасмин Грачанин 0053 29.03.2016. 29.03.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Шефћет Грачанин 0054 10.10.2016. 10.10.2019. учитељ пливања
Ирфан Грачанин 0052 10.10.2016. 10.10.2019. учитељ пливања
Веселин Грковић 0102 20.10.2016. 20.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Иван Грујић 0103 14.07.2016. 14.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Душан Гутовић 0146 10.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милена Данев 0083 24.06.2016. 24.06.2019. оперативни тренер пливања
Никола Данев 0078 24.06.2016. 24.06.2019. оперативни тренер пливања
Вук Даниловић 0009 10.10.2016. 07.10.2019. пливачки тренер - специјалиста
Дарко Дикић 0342 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан Димитријевић 0352 27.01.2017. 27.01.2020. учитељ пливања
Срђан  Димитријевић 0140 04.04.2017. 04.04.2020. оперативни тренер пливања
Жана Димитријевић 0366 29.03.2017. 29.03.2020. оперативни тренер пливања
Урош Добројевић 0104 23.09.2016. 23.09.2019. оперативни тренер пливања
Миливој Допсај 0010 21.11.2016. 21.11.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Борис Дробац 0011 28.07.2016. 28.07.2019. пливачки тренер - специјалиста
Викторија Ђерђ 0012 06.06.2016. 06.06.2019. учитељ пливања
Младен Ђокић 0189 11.10.2016. 11.10.2019. оперативни тренер пливања
Милош Ђорђевић 0105 10.10.2016. 07.10.2019. пливачки тренер
Ђорђе Ђорђевић 0106 23.09.2016. 23.09.2019. пливачки тренер
Иван Ђукић 0090 04.02.2017. 04.02.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милан Ђурић 0067 26.10.2016. 26.10.2019. оперативни тренер пливања
Владимир Ђуричић 0321 12.10.2016. 12.10.2019. оперативни тренер пливања
Марко Ђуровић 0014 29.03.2016. 29.03.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бранислав Ераковић 0115 09.06.2016. 09.06.2019. учитељ пливања
Урош Живановић 0367 24.04.2017. 24.04.2020. учитељ пливања
Милош Живић 0178 01.07.2016. 01.07.2019. учитељ пливања
Давор Жигић 0304 09.06.2016. 09.06.2019. оперативни тренер пливања
Слободан Жугић 0263 19.01.2017. 19.01.2020. оперативни тренер пливања
Александар Зелић 0184 14.12.2016. 14.12.2019. пливачки тренер
Ива Ивовић-Катић 0108 24.10.2016. 24.10.2019. пливачки тренер
Александар Илић 0016 21.07.2016. 21.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Дејан  Илић 0017 03.08.2016. 03.08.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ђорђе Илић 0248 11.10.2016. 11.10.2019. учитељ пливања
Зоран Илић 0109 14.10.2016. 14.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Владан  Исаковић 0147 11.10.2016. 11.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милорад Јакшић 0205 12.10.2016. 12.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Невена Јанаћковић 0092 03.03.2016. 03.03.2019. пливачки тренер
Ненад  Јанковић 0253 23.09.2016. 23.09.2019. оперативни тренер пливања
Марко Јанковић 0188 11.10.2016. 11.10.2019. инструктор пливања
Стојан Јелисављевић 0358 23.02.2017. 23.02.2020. учитељ пливања
Јован Јечански 0066 10.06.2016. 10.06.2019. оперативни тренер пливања
Ерика Јовановић 0201 03.08.2016. 03.08.2019. учитељ пливања
Никола Јовановић 0110 23.09.2016. 23.09.2019. оперативни тренер пливања
Љубиша Јовановић 0225 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милан Јовановић 0019 01.11.2016. 01.11.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Ненад  Јовић 0064 21.06.2016. 21.06.2019. пливачки тренер
Урош Јовичић 0363 29.03.2017. 29.03.2020. оперативни тренер пливања
Невена Јоргачевић 0127 11.10.2016. 11.10.2019. оперативни тренер пливања
Драган Јоцић 0087 08.11.2016. 08.11.2019. оперативни тренер пливања
Филип Јошић 0073 09.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Невена Калац 0002 29.03.2016. 29.03.2019. оперативни тренер пливања
Сандра Камбер 0027 10.10.2016. 10.10.2019. учитељ пливања
Малгорзата Капамаџија 0080 24.06.2016. 24.06.2019. учитељ пливања
Предраг Кљакић 0176 29.03.2016. 29.03.2019. пливачки тренер
Ђурђа Кнежевић 0202 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Бранислав Ковачевић 0021 26.07.2016. 26.07.2019. пливачки тренер - специјалиста
Александар Ковачевић 0148 13.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Светислав Ковић 0336 13.10.2016. 13.10.2019. учитељ пливања
Матије Копривица 0111 23.09.2016. 23.09.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Рудолф Кормош 0279 03.08.2016. 03.08.2019. оперативни тренер пливања
Небојша Костадиновић 0088 13.06.2016. 13.06.2019. оперативни тренер пливања
Сара Кочоски 0134 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Бошко  Крстић 0346 26.01.2017. 26.01.2020. учитељ пливања
Бранислава Кулаузов 0349 26.01.2017. 26.01.2020. оперативни тренер пливања
Владислав Кулић 0022 29.03.2017. 29.03.2020. пливачки тренер
Александар Латинић 0226 30.09.2016. 30.09.2019. пливачки тренер - специјалиста
Славица  Латиновић 0150 22.11.2016. 22.11.2019. учитељ пливања
Иван Ленђер 0360 26.01.2017. 26.01.2020. пливачки тренер
Бојан Луковић 0312 26.07.2016. 26.07.2019. оперативни тренер пливања
Јасна Љиљак 0023 10.06.2016. 10.06.2019. оперативни тренер пливања
Сандра Маљковић 0345 22.11.2016 22.11.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Никола Маљковић 0187 29.03.2017. 29.03.2020. оперативни тренер пливања
Наташа  Манага 0183 01.08.2016. 01.08.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Оливера Манић 0074 29.7.2016 29.07.2019. оперативни тренер пливања
Зоран Манојловић 0303 09.06.2016. 09.06.2019. оперативни тренер пливања
Бојан Манојловић 0219 19.07.2016. 19.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Александра Марјанац 0151 28.10.2016. 28.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Јована Марковић 0306 09.06.2016. 09.06.2019. учитељ пливања
Драган Марковљев 0113 13.06.2016. 09.06.2019. оперативни тренер пливања
Бојан  Марковљев 0112 01.11.2016. 01.11.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Гаврило  Маслаковић 0235 26.10.2016. 26.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Крста Матијевић 0162 30.09.2016. 30.09.2019. оперативни тренер пливања
Војислав Мијић 0264 27.06.2016. 27.06.2019. оперативни тренер пливања
Ивана Миладинов 0199 09.06.2016. 06.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Златко  Миладиновић 0355 06.02.2017. 06.02.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марко Миленковић 0307 24.06.2016. 24.06.2019. оперативни тренер пливања
Предраг Милинковић 0242 30.12.2016. 30.12.2019. оперативни тренер пливања
Немања Милићевић 0079 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Зоран Миловановић 0164 29.02.2016. 29.02.2019. пливачки тренер - специјалиста
Иван Милутиновић 0365 29.03.2017. 29.03.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Душица Минић 0364 29.03.2017. 29.03.2020. учитељ пливања
Никола Мирчетић 0029 11.10.2016. 11.10.2019. оперативни тренер пливања
Владимир Митровић 0030 10.10.2016. 07.10.2019. оперативни тренер пливања
Драгиша  Михајловић 0116 23.09.2016. 23.09.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Мирјана Младеновић 0166 24.02.2017. 24.02.2020. оперативни тренер пливања
Јелена Мркић 0320 11.10.2016. 11.10.2019. учитељ пливања
Никола Мрмошанин 0152 17.06.2016. 17.06.2019. учитељ пливања
Јасмина Мунћан 0309 14.06.2016. 14.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Борислав Муњас 0311 13.06.2016. 13.06.2019. оперативни тренер пливања
Александар  Ненадовић 0238 01.11.2016. 01.11.2019. оперативни тренер пливања
Александар  Николић 0081 24.06.2016. 24.06.2019. учитељ пливања
Лазар Николић 0082 24.06.2016. 24.06.2019. учитељ пливања
Марко Николић 0271 01.11.2016. 01.11.2019. пливачки тренер
Сања Николић 0335 12.10.2016. 12.10.2019. оперативни тренер пливања
Миодраг  Николић 0158 09.12.2016. 09.12.2019. учитељ пливања
Јована Николовски 0268 19.07.2016. 19.07.2019. оперативни тренер пливања
Угрин Обренић 0206 10.10.2016. 07.10.2019. оперативни тренер пливања
Драгана  Овука 0033 22.08.2016. 22.08.2016. пливачки тренер
Срђан Омаковић 0034 11.02.2017. 11.02.2020. оперативни тренер пливања
Марко Павловић 0340 14.11.2016. 14.11.2019. пливачки тренер
Славко Памучина 0055 07.03.2016. 07.03.2016. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Велибор Пантић 0075 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Живко Паранос 0122 30.09.2016. 30.09.2019. оперативни тренер пливања
Василиса Паранос 0121 30.09.2016. 30.09.2019. оперативни тренер пливања
Дејан Пејиновић 0337 08.10.2016. 08.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Гузељ Перовић 0317 05.09.2016. 05.09.2019. учитељ пливања
Владимир Петковић 0301 09.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Срђан Петровић 0314 16.07.2016. 16.07.2019. пливачки тренер - специјалиста
Урош Петровић 0330 06.02.2017. 06.02.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Саша Плавшић 0158 29.03.2016. 29.03.2019. оперативни тренер пливања
Небојша Познановић 0037 23.09.2016. 23.09.2019. пливачки тренер
Жарко Поповић 0250 14.03.2016. 14.03.2019. пливачки тренер
Данијела Поповић 0239 24.10.2016. 24.10.2019. оперативни тренер пливања
Милош Продановић 0117 29.02.2016. 29.02.2019. оперативни тренер пливања
Срђан  Прунић 0347 29.03.2017. 29.03.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милош Радивојевић 0125 29.03.2017. 29.03.2020. учитељ пливања
Стефан Радмилац 0197 11.10.2016. 11.10.2019. учитељ пливања
Борко Радојковић 0309 13.06.2016. 18.04.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Владимир Рађеновић 0251 15.07.2016. 15.07.2019. пливачки тренер
Марко Рајак 0153 19.07.2016. 19.07.2019. оперативни тренер пливања
Љиљана Рајков 0348 31.01.2017. 31.01.2020. оперативни тренер пливања
Бојан Раце 0039 22.12.2016. 22.12.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Иван Ристић 0319 11.10.2016. 11.10.2019. учитељ пливања
Владимир Ристић 0126 6.12.2016. 6.12.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марко Роквић 0209 11.10.2016. 11.10.2019. оперативни тренер пливања
Александар  Росић 0040 20.07.2016. 20.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милош Савић 0354 02.02.2017. 02.02.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Горан Самарџић 0343 26.10.2016. 26.10.2019. учитељ пливања
Александар Сандић 0350 26.01.2017. 26.01.2020. учитељ пливања
Снежана Сворцан 0204 13.07.2016. 16.06.2019. учитељ пливања
Аладин Сејфић 0351 26.01.2017. 26.01.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Милан Силашки 0257 14.06.2016. 14.06.2019. пливачки тренер - специјалиста 
Радован Сиљевски 0212 19.07.2016. 19.07.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Тамара Симић 0305 09.06.2016. 09.06.2019. учитељ пливања
Бранко  Симић 0338 13.10.2016. 13.10.2019. учитељ пливања
Марко Симовић 0180 26.01.2017. 26.01.2020. оперативни тренер пливања
Марко Скакљевић 0308 14.06.2016. 14.06.2019. оперативни тренер пливања
Иван Срданов 0130 08.07.2016. 08.07.2019. тренер пливања
Никола Срдић 0359 26.01.2017. 26.01.2020. учитељ пливања
Мирко Срђанов 0243 15.07.2016. 15.07.2019. учитељ пливања
Ивица Станић 0131 29.03.2017. 29.03.2020. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Милен Станковић 0233 09.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Марко Стевановић 0059 29.02.2016. 29.02.2019. оперативни тренер пливања
Зоран Стевановић 0170 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Ердита Степанов 0043 13.07.2016. 01.06.2019. оперативни тренер пливања
Зоран  Стјепановић 0323 11.10.2016. 11.10.2019. инструктор пливања
Вељко Стојановић 0059 10.10.2016. 10.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Борис Стојановић 0044 21.10.2016. 21.10.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Драгослав Стојков 0310 13.06.2016. 13.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Филип Стошић 0357 26.01.2017. 26.01.2020. инструктор пливања
Александар Терзић 0157 09.12.2016. 09.12.2019. учитељ пливања
Тамара Тешић 0256 14.06.2016. 14.06.2019. оперативни тренер пливања
Радован Тешић 0255 14.06.2016. 14.06.2019. оперативни тренер пливања
Ненад Тодосијевић 0300 09.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Лазар Тоскић 0344 17.06.2016. 17.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер специјалиста
Ирен Турински 0245 09.11.2016. 09.11.2019. учитељ пливања
Бојан Удицки 0050 13.07.2016. 13.07.2019. оперативни тренер пливања
Мирослав Удицки 0143 13.07.2016. 13.07.2019. оперативни тренер пливања
Дамир Хоџић 0075 29.03.2016. 29.03.2019. пливачки тренер
Сафет Хоџић 0329 01.11.2016. 01.11.2019. пливачки тренер
Драган  Чудић 0233 29.03.2017. 29.03.2020. оперативни тренер пливања
Урош Шарац 0362 29.03.2017. 29.03.2020. оперативни тренер пливања
Александар Шканата 0200 09.06.2016. 09.06.2019. дипломирани професор физичког васпитања и спорта - пливачки тренер
Иван Шљивић 0331 01.11.2016. 01.11.2019. учитељ пливања
Биљана Шондић 0049 10.10.2016. 10.10.2019. оперативни тренер пливања
Рената Штајнер 0154 09.12.2016. 09.12.2019. учитељ пливања
Бојан  Штакић 0051 01.11.2016. 01.11.2019. пливачки тренер - специјалиста