Услове за добијање дозволе за рад можете пронаћи у Правилнику о издавању дозволе за рад пливачким стручњацима ⏩

Правилник о издавању дозволе за рад пливачким стручњацима 

 Захтев за издавање - образац 1

Захтев за обнову - Образац 2